- - - Recyklácia - - -
 


PREBERANIE STARÝCH VOZIDIEL NA EKOLOGICKÚ LIKVIDÁCIU


Podmienky na preberanie:

1. Vaše staré vozidlo prevezmeme, a vyradíme z evidencie Dopravnej polície (podľa dohody).

Čo potrebujete pri odovzdaní starého vozidla

Fyzická osoba :
 • staré vozidlo
 • majiteľ alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
 • malý alebo veľký TP
 • ak je vozidlo dočasne odhlásené, tak majiteľ potrebuje potvrdenie o dočasnom vyradení


 • Fyzická osoba dedič:
 • staré vozidlo
 • osvedčenie o dedičstve v ktorom je určená osoba, na ktorú prešli povinnosti majiteľa starého vozidla
 • osoba, na ktorú prešli povinnosti majiteľa starého vozidla alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom a totožnosti
 • malý alebo veľký TP
 • ak je vozidlo dočasne odhlásené, tak majiteľ dedič potrebuje potvrdenie o dočasnom vyradení


 • Právnická osoba:
 • staré vozidlo
 • výpis z OR, kde je určený štatutárny zástupca
 • štatutárny zástupca alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
 • pečiatku firmy
 • malý alebo veľký TP
 • ak je vozidlo dočasne odhlásené, tak majiteľ potrebuje potvrdenie o dočasnom vyradení


 • Leasingová spoločnosť:
 • staré vozidlo
 • splnomocnenie od leasingovej spoločnosti vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia starého vozidla.
 • osoba poverená leasingovou spoločnosťou vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia starého vozidla, resp. štatutárny zástupca alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
 • v prípade splnomocnenia od leasingovej spoločnosti na firmu potrebujete pečiatku firmy a výpis z OR
 • malý alebo veľký TP
 • v prípade dočasného odhlásenia vozidla – potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla


 • Ak je Vaše vozidlo nepojazdné, naša odťahová služba Vám zabezpečí dopravu vozidla po vzájomnej dohode.

  Tu môžete stiahnúť formulár pre splnomocnenie.

  Sme tu pre Vás:
  Pondelok - Piatok 9:00 - 17:00
  Sobota 9:00 - 12:00