Autoneof
PREBERANIE STARÝCH VOZIDIEL NA EKOLOGICKÚ LIKVIDÁCIU

Podmienky na preberanie:

1. Vaše staré vozidlo prevezmeme, a vyradíme z evidencie Dopravnej polície (podľa dohody). potrebujete pri odovzdaní starého vozidla
Fyzická osoba :
• staré vozidlo
• majiteľ alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
• malý a veľký TP, EČV - tabuľky
• ak je vozidlo dočasne odhlásené, tak majiteľ potrebuje potvrdenie o dočasnom vyradení. V tomto v prípade majiteľ musí vyžiadať na Dopravnom Inšpektoráte evidenčnú kartu vozidla.

Fyzická osoba dedič:
• staré vozidlo
• osvedčenie o dedičstve v ktorom je určená osoba, na ktorú prešli povinnosti majiteľa starého vozidla
• osoba, na ktorú prešli povinnosti majiteľa starého vozidla alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom a totožnosti
• malý a veľký TP, EČV - tabuľky
• ak je vozidlo dočasne odhlásené, tak majiteľ dedič potrebuje potvrdenie o dočasnom vyradení. V tomto v prípade majiteľ musí vyžiadať na Dopravnom Inšpektoráte evidenčnú kartu vozidla.

Právnická osoba:
• staré vozidlo
• výpis z OR, kde je určený štatutárny zástupca
• štatutárny zástupca alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
• pečiatku firmy
• malý a veľký TP, EČV vozidla
• ak je vozidlo dočasne odhlásené, tak majiteľ potrebuje potvrdenie o dočasnom vyradení. V tomto v prípade majiteľ musí vyžiadať na Dopravnom Inšpektoráte evidenčnú kartu vozidla.

Leasingová spoločnosť:
• staré vozidlo
• splnomocnenie od leasingovej spoločnosti vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia starého vozidla.
• osoba poverená leasingovou spoločnosťou vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia starého vozidla, resp. štatutárny zástupca alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
• v prípade splnomocnenia od leasingovej spoločnosti na firmu potrebujete pečiatku firmy a výpis z OR
• malý a veľký TP, EČV vozidla
• v prípade dočasného odhlásenia vozidla – potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla

Ak je Vaše vozidlo nepojazdné, naša odťahová služba Vám zabezpečí dopravu
AutoNEOF